Výber veľkosti okna

Strešné okná vyberáme podľa nižšie uvedených skutočností: 

  • plocha presklenia a typ miestnosti

Správne presvetlenie miestnosti pomocou prírodného svetla definujeme podielom presklenej plochy okna k ploche podlahy. V prípade obývateľných miestností  by tento podiel mal dosahovať min. hodnotu 1:8. V miestnostiach, kde je denné svetlo vyžadované iba z hľadiska presvetlenia - minimálne 1:12.

  • sklon strechy

Výška osadenia vybraného okna závisí taktiež od sklonu strešnej konštrukcie. Čím menší je sklon strechy, tým vyššie by malo byť okno umiestnené.

  • rozpon krokiev

Rozmer okna musí vychádzať z rozponu medzi krokvami, pretože optimálny výber predstavuje rýchlu a jednoduchú montáž vrátane zabezpečenia stability konštrukcie a trvanlivosti napojenia. Rýchlo, ľahko a pevne možno namontovať strešné okno na late, obzvlášť v prípade, keď rozpon krokiev je väčší ako šírka okna. Montáž na krokvách odporúčame najmä pri výmene starých okien za nové v stojacích strechách, taktiež v prípade projektovania okien veľkých rozmerov. V prípade, keď šírka okna prevyšuje rozpon medzi krokvami, pristupujeme k úprave strešnej konštrukcie.

 

Montáž na krokvách

Montáž na late

 

V prípade montáže na latách máme možnosť horizontálneho posunu v celej šírke krokvového poľa a okno tak môžeme umiestniť ideálne v náväznosti na strešnú krytinu. Montáž na krokve je odporúčaná najmä pri výmene starých okien za nové v už existujúcich strechách, alebo ak sú navrhnuté okná väčších rozmerov.  V prípade, že šírka okna presahuje vzdialenosť medzi krokvami, je nutné pristúpiť k výmene v konštrukcii strechy. Horizontálne profily je potrebné umiestniť vo vzdialenosti 30 - 50 cm od dolnej a hornej hrany okna. Táto skutočnosť umožní správne prevedenie vnútorného ostenia okna (horná vodorovná a spodná kolmá k podlahe).

 

Montáž na late

Montáž na krokve

       Montáž s výmenou