svetlovod rúrový pevný SRT

Rúrový svetlovod SRT zabezpečuje prirodzené svetlo do vnútra domu.

Svetlovod SRT obsahuje pevnú svetlovodnú rúru, ktorá je vyrobená z hliníka pokrytého reflexnou vrstvou na báze striebra, ktorá odráža svetlo v 98% (vnútro rúry vyzerá ako zrkadlo). Takáto stavba svetlovodnej rúry zaručí oveľa väčšie množstvo svetla v miestnosti. Svetlovod SRT môže byť použitý v každom dome, ale z pohľadu minimálnej straty svetla je odporúčaný do špeciálnych domov, v ktorých je prirodzené svetlo prenášané na dlhé vzdialenosti. (napr. 12 m).
Rúrový svetlovod SRT môže byť taktiež využívaný aj večer a v noci vďaka nainštalovanému doplnku, ktorý spĺňa funkciu lampy.

Charakteristika
  • rúrový svetlovod sa skladá z kopuly, z pevnej svetlovodnej rúry, kolena, prizmatického difúzora a stropného rámu s difúzorom
  • superreflexná vrstva (obsahujúca striebro) používaná pri výrobe častí rúry prenášajúcich svetlo do vnútra miestnosti sa vyznačuje jedným z najvyšších ukazovateľov  odrážania svetla predstavujúcim 98%
  • následné koleno v zostave umožňuje použitie uhla sklonu 0-65°, čo umožňuje obídenie konštrukčných prekážok počas montáže
  • dĺžka svetlovodnej rúry o priemere 250 mm a 350 mm môže dosiahnuť 1200 cm a aj viacej (pri viac ako 400 cm je potrebné použiť prievlak)
  • špeciálne vyrobené lemovanie zaručuje tesnosť a jednoduchosť montáže
  • rúrové svetlovody môžu byť montované v strechách so sklonom 15-60° alebo na plochých strechách (špeciálna objednávka)
  • dostupné sú tri druhy lemovania: na ploché,  profilované a vysokoprofilované krytiny,
  • na diely svetlovodnej rúry sa vzťahuje 25- ročná záruka a na ostatné diely svetlovodu 7- ročná záruka.