Modulový systém spojení

Systém kombi lemovaní umožňuje spájať strešné okná do zostáv takmer s neobmedzenými možnosťami, a to do skupín horizontálnych, vertikálnych a do blokov.

 Štandardná vzdialenosť medzi oknami v pozdĺžnom a priečnom smere ukladania je 10 cm.
V prípade montáže vonkajších roliet je nevyhnutné pri oknách montovaných nad sebou vytvoriť medzi oknami medzeru min. 20 cm.
Modulový systém lemovaní používa pre zoskupenie okien 7 modulov, z ktorých dokážeme vytvoriť všetky typové zoskupenia. Každý modul má s daným označením svoje pevné miesto v zostave a v kombinácii s ostatnými modulmi vytvára zostavu zoskupených okien.

Umiestnenie modulov v zostave

samostatný modul zvislá zostava B2/1

     
 

zvislá zostava B4/1

  
 

vodorovná zostava B1/2 vodorovná zostava B2/2

    

zvislá zostava B3/2

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stiahnite si:  Cenník produktov FAKRO. (Strešné okná a príslušenstvo, strešné výlezy, svetlovody, okná do plochých striech, solárne panely) /pdf aplikácia /.