Montážne doplnky

Montážne doplnky FAKRO garantujú najlepšie zapracovanie okna  FAKRO do strešného plášťa. Použitie paropriepustného goliera s tepelnou izoláciou, parozábranného goliera a zatepľujúceho pásu tvorí kompletný systém zabezpečujúci kvalitu nielen počas montáže, ale aj dlhodobo najlepšie podmienky pre nadštandardnú funkčnosť strešného okna.

Práve namontovanie originálnych doplnkov zabezpečí mnohoročné bezproblémové užívanie strešných okien FAKRO. Znižuje  pravdepodobnosť vytvárania tepelných mostov a zabezpečuje rovnomerné pôsobenie vlhkosti po obvode strešného okna bez vplyvov nedokonalej montáže a nesprávneho zateplenia podkrovných priestorov po obvode strešného okna.

Izolačná sada pre strešné okná, používa sa na vyplnenie medzery okolo okna medzi rámom a strešným plášťom, a na ochhranu voči vlhkosti. Nie je bežne v predaji, dodávame v rámci akcií ako bonus k oknám.
Vnútorná špaleta slúži na rýchle vytvorenie okennej špalety z vnútornej strany.
Lišta Duet XS je montovaná zvnútra miestnosti. Slúži na estetické a ľahké spojenie dvoch strešných okien vertikálne.
Izolačná zostava XDP slúži na jednoduché a tesné prepojenie okna so strešnou difúznou fóliou nachádzajúcou sa v konštrukcii strešného plášťa.
Parozábranná fólia je montovaná z interiérovej strany na tepelnú izoláciu ako prekážka pre difúziu teplého a vlhkého vzduchu do tepelnej izolácie.
Zatepľujúci pás XWT je vyrobený z polyetylénu so samolepiacou páskou. Je prispôsobená na osadenie okien hĺbky "V".