Fólie a membrány

Jednou z výrazných zmien v spôsobe izolácie strechy bol vstup izolačných fólií v 60-tych rokoch. Zastúpili tradičné plné doskovanie a lepenky, čo bolo pracnejšie a drahšie riešenie. Ďalšie dekády však ukázali nedokonalosť tohto riešenia. Prvé izolačné fólie plnili úlohu ochrany tepelnej izolácie pred vniknutím vody, snehu a prachu pod strešnú krytinu. Vzhľadom na nízku paropriepustnosť týchto materiálov bolo nutné vykonávať ventilačnú medzeru pre ochranu izolácie voči nadmernej kumulácii vlhkosti. V praxi sa ukázali vady už pri samotnej aplikácii (nedostatočná alebo žiadna medzera) s efektom zavlhnutia izolácie, zníženie jej tepelnoizolačných vlastností, nárast nákladov na vykurovanie. Vzniknuté vlhké prostredie je na dôvažok dokonalým priestorom pre vývoj plesní a húb s nepriaznivým vplyvom na zdravie a pocity človeka.
Na trhu sa objavili vysokodifúzne membrány. Stali sa protiliekom na niekoľko doterajších nedostatkov. Vysokodifúzne membrány sa ujali ako zábezpeka pred nesvedomitými realizačnými firmami. Stávajú sa garanciou suchého podkrovia, funkčnej termoizolácie, relatívne nemenných nákladov na vykurovanie a zdravej klímy pre obyvateľov podkroví. Neustále rastie podiel použitia vysokodifúznych membrán voči ostatným strešným fóliám. (Anavek®systém dodáva na slovenský trh kompletný sortiment strešných membrán a príslušenstva.  Corotop, JUTA, Strotex, Tyvek sú najznámejšie značky dodávané v našom systéme).
 

ALFAFOL 110 DST, JUTAFOL 110 štandard D, JUTAFOL 110 špecial D, JUTAFOL 140 štandard D, JUTAFOL 140 špeciál D
Podstrešné membrány AlfaTop, JUTADACH, ECO-TOP, Tyvek
ALFATOP Control 100g, ALFATOP Reflex 90, ALFATOP Reflex 150, JUTAFOL 110 štandard N, JUTAFOL 110 špecial N, JUTAFOL 140 štandard N, JUTAFOL 140 špeciál N
AlfaTAPE, AlfaBAND, AlfaFLEX, AlfaFLEX “AL”, AlfaDUCT, AlfaMIX, AlfaDUO, AlfaFIX, AlfaPUR, AlfaBUTYL
Fólie do podláh -AlfaFLOOR