Ventilačné systémy

Vetracie komínky, striešky, hadice, redukcie

Vetrací komín pre strechy s vlnitou plechovou krytinou
pre strechy s bitúmenovou krytinou (pod krytinu)
pre strechy s bitumenovou a plechovou falcovanou krytinou (na krytinu)