Inštalácia komponentov

V solárnom kolektore dochádza k ohrievaniu teplonosného média, ktoré zostáva privedené potrubím z kolektora (1) smerom k solárnemu zásobníku (3). Nahromadená tepelná energia pomocou výmenníka je odovzdávaná úžitkovej vode a tak dochádza k jej ohrevu. Ohriaté médium prúdi k čerpadlu (4), ktoré ho prečerpáva späť do kolektora. V prípade nepriaznivých slnečných podmienok je možnosť zabezpečiť ohriatie vody iným zdrojom (6). Vstup studenej vody k zásobníku prebieha v jeho spodnej časti (7) a odber teplej vody má miesto v jeho hornej časti (8).