Solárne panely

Solárne kolektory vyrábané firmou FAKRO využívajú získanú slnečnú energiu na výrobu tepelnej energie. Pomocou teplonosného média je energia prenášaná do zásobníka a následne využitá v domácnosti na ohrev úžitkovej vody alebo na podporu vykurovania. V ponuke firmy FAKRO sú dostupné ploché solárne kolektory SKC pre montáže samostatne bo v zostavách a tiež kolektory SKW pre montáže v zostavách so strešnými oknami FAKRO rovnakých rozmerov.
Špeciálny systém montáže umožňuje spájať kolektory SKC vo vodorovných zostavách pri dodržaní minimálnej 3 mm vzdialenosti medzi jednotlivými kolektory.
Solárne kolektory FAKRO možno pripojiť na solárny systém ponúkaný firmou FAKRO alebo na ľubovoľný systém pre ohrev úžitkovej vody.