HYDROFOL

Vodorovná izolácia stien a základov

Je určená pre vyhotovenie vodorovnej izolácie muriva. Jej funkciou je ochrana muriva pred kapilárnou vlhkosťou. Je odolná voči vlhkosti, chemickým látkam, hnolibe a hubám. Je obojstranne profilovaná, čo zabránuje jej posúvaniu v murovacej malte.

Montáž:
Povrch, na ktorom bude uložená fólia, musí byť vyrovnaný maltou. Až na takto vyrovnaný podklad rozvinieme fóliu. Fólia musí mať minimálne šírku múru. Následne na fóliu nanesieme murovaciu maltu a murujeme. V prípade spájania pásov je potrebné prekrytie cca 30cm. Ak je murivo vysokou nasiakavosťou, fóliu aplikujeme ešte raz po vymurovaní jedného alebo dvoch radov.

Technické údaje
Vlastnosti HYDROFOL
materiál Polyetilén HDPE, LDPE + stabilizátor UV
farba čierna (iné na objednávku)
výška nopov cca. 0,6 mm
hrúbka cca. 0,3 mm
hmotnosť 280g / m2
pevnosť tlaku pri teplote 20°C pevnosť v ťahu 300N
Chemická odolnosť Odolnosť voči chemickým zlúčeninám hubám, baktériam, prerastaniu koreňov, neškodná voči pitnej vode
tepelná odolnosť od -30°C do 80°C
dĺžka návinu 25/50 mb
šírka rolky 11,5 / 17,5 / 25 / 30 / 36,5 / 40 / 50 / 60 / 75 / 100 / 150 cm
počet roliek na palete podľa dohody