Nopové fólie

Použitie fólií z HDPE je efektívny spôsob ochrany pred vlhkosťou. Osvedčili sa v mnohých riešeniach, kde boli cielene naprojektované pre rôzne použitia. Membrány z polyetylénu sú moderným produktom určeným pre riešenie zložitých problémov spojených s ochranou stavebných konštrukcií pred vlhkosťou.
výhody použitia nopovej izolácie:

  • Ochranná bariéra proti mechanickému poškodeniu živičných izolácií
  • Účinná a trvanlivá izolácia podzemných a pozemných stavieb proti vlhkosti
  • Rýchle odvádzacie stekajúcej vody od základov alebo stavebnej konštrukcie, čím sa zamedzí pôsobeniu tlakovej vody na stavebnú konštrukciu
  • Vytvorenie účinného vetracieho priestoru medzi konštrukciou a terénom
  • Náhrada klasickej primurovky ku základom stavby
  • Protiradonová bariéra umožnujúca odvetranie radonových plynov
  • Náhrada podkladového betónu podláh i pre vysoké zaťaženie
  • Ochrana podzemnej stavby proti prerastujúcim koreňom
  • možnosť zakladania záhrad na plochých strechách
  • Drenáž v tuneloch
Ochrana primárnej izolácie stien, základov, stropov, plochých striech.
použitie rovnaké ako AlfaNOP standard s tým, že fólia môže vytvoriť samostatnú izoláciu o vysokej mechanickej pevnosti, vynikajúca okrem iného pri vytváraní zelených striech.
Nepriepustná fólia prispôsobená pre odvod väčšieho množstva spodnej vody.
Vodorovná izolácia stien a základov