Riešenia ktoré iní neponúkajú

Okno so zvýšenou osou otáčania

Strešné okno, ktoré po montáži v streche so sklonom 39˚- 43˚ spĺňa požiadavky normy DIN 5034-1*, v súlade s ktorými sa má spodný okraj okna nachádzať vo výške 95 cm a horný okraj okna v najmenšej výške 220 cm od podlahy.

 

 

 

 

 

Okno so zvýšenou osou otáčania s dolným presvetlením

 

Oblúkové okno

 

 Balkónové okno 
 

Pri zatvorenom okne sú zábrany balkóna skryté pod krycími plechmi okna, vďaka čomu sa nešpinia, neprečnievajú nad strechu a nekazia jej estetický vzhľad. Okno si zachováva ucelený vzhľad pri zostavách s inými oknami FAKRO. Možná je aj výroba vyššieho okna vďaka použitiu okna so zvýšenou osou otáčania.

 

 

 

Okno odvádzajúce dym

Kombinácia dymového poklopu a kyvného okna je zárukou maximálnej účinnosti pri odvádzaní dymu a tepla z vnútra budovy počas požiaru. Okno má veľmi dobré technické parametre a vysoký estetický vzhľad.

FPP preSelect

  Kyvno-výklopné okno novej generácie FPP preSelect. 
Vďaka inovatívnemu systému závesov v polohe poklopu dochádza k automatickému zafixovaniu polohy otáčania a naopak, čo zaručuje stabilitu okna a jeho pohodlné využívanie   
 .

 

 

 

Jedinečný systém kovania v štandardnom vybavení v okne na dvíhanie krídla do uhla 45˚ umožňujúci uplatnenie vetracej mriežky V40P v hornej časti rámu, ako aj montáž vonkajšej markízy.

 

Vonkajšia markíza je montovaná nad oknom, vďaka čomu je uplatnený širší materiál a dodržaný odstup medzi sklom a materiálom, čo zaručuje optimálnu ochranu proti nahrievaniu miestností.

 
    Hliníkovo-plastové okná ponúkame taktiež v iných prevedeniach oblepené fóliou vo farbe zlatý dub alebo borovica.

Prijímame každú výzvu, aj tú, ktorej realizáciu odmietla konkurencia.

 

* Norma je záväzná len pre nemecký trh.