Montážne školenia FAKRO. Už úspešne prebehli.

 

 

 

 

   Pre vysoký záujem môžeme rezervovať maximálne 3 miesta na jednu firmu. Pretože počet miest je obmedzený, prihláste sa ešte dnes na mailovej adrese podľa miesta konania (kliknutím na adresu sa otvorí prihlasovací formulár):

19.3.2012 – Bratislava, HOTELY PLUS, Bulharská 72, www.hotelyplus.sk

 email pre zaslanie prihlášky: anavekblava@anavek.sk

20.3.2012 - Žilina, Hotel Slovakia, Nám. Ľ. Štúra 2, www.hotelslovakiazilina.com

 email pre zaslanie prihlášky: anavekza@stonline.sk

21.3.2012 - Banská Bystrica, SOŠ Stavebná, Kremnička 10, www.soskrbb.edu.sk

 email pre zaslanie prihlášky: anavekbb@stonline.sk

22.3.2012 - Prešov, SOŠ Mladosť, Pod Kalváriou 36, www.skolamladost.sk

 email pre zaslanie prihlášky: objednavky@anavek.sk

Pevne veríme, že toto školenie bude prínosom pre skvalitnenie našej spoločnej práce a prinesie výsledky k spokojnosti všetkých, ktorí prídu do styku so značkou FAKRO.