Montážne školenia FAKRO

Fakro

Vážení obchodní partneri,

              radi by sme sa Vám poďakovali za vzájomnú spoluprácu, ktorá sa neustále  rozvíja.  Veľmi dobre si uvedomujeme, že hlavne Vašou zásluhou sa značka FAKRO  výborne etablovala na slovenskom trhu a je čoraz žiadanejšia.

             Výrobca strešných okien fy. FAKRO prišiel aj tento rok na slovenský trh s množstvom noviniek a vylepšení, ktoré by mali prispieť k osloveniu čo najväčšieho počtu zákazníkov.

             Z tohto dôvodu sme pre Vás pripravili sériu  školení montážnikov strešných okien FAKRO, na ktoré pozývame tak Vašich pracovníkov, ako aj pracovníkov z kooperujúcich firiem.

Program školenia:

  • 08.00 – 08.30 prezentácia
  • 08.30 – 10.00 teoretická časť ( strešné okna FAKRO )
  • 10.00 – 10.15 prestávka
  • 10.15 – 12.00 praktická časť + diskusia
  • 12.00 - 13.00 prezentácia produktov STACHEMA
  • 13.00 spoločný obed

Hlavnými bodmi programu:

  • montáž plastového strešného okna FAKRO 

 

          Fakro PPP                                   

  • montáž strešného okna so zvýšenou osou otáčania

 

          Fakro s zvýšenou osou otáčania            

  • prezentácia nových produktov FAKRO 

Každý účastník obdrží  osvedčenie (certifikát) o absolvovaní montážneho školenia. Občerstvenie a obed je zabezpečené.

Pre vysoký záujem môžeme rezervovať maximálne 3 miesta na jednu firmu. Pretože počet miest je obmedzený, prihláste sa ešte dnes na mailovej adrese podľa miesta konania:  

11.4.2011 – Bratislava, HOTELY PLUS, Bulharská 72, www.hotelyplus.sk

 email pre zaslanie prihlášky: anavekblava@anavek.sk

12.4.2011 - Žilina, Hotel Slovakia, Nám. Ľ. Štúra 2, www.hotelslovakiazilina.com

 email pre zaslanie prihlášky: anavekza@stonline.sk

13.4.2011 - Banská Bystrica, SOŠ Stavebná, Kremnička 10, www.soskrbb.edu.sk

 email pre zaslanie prihlášky: anavekbb@stonline.sk

15.4.2011 - Prešov, Reštaurácia Mladosť, Pod Kalváriou 36, www.skolamladost.sk

 email pre zaslanie prihlášky: anavek@stonline.sk

Pevne veríme, že toto školenie bude prínosom pre skvalitnenie našej spoločnej práce a prinesie výsledky k spokojnosti všetkých, ktorí prídu do styku so značkou FAKRO.