DARČEKY POD STROMČEK PRE POKRÝVAČOV

DARČEKY POD STROMČEK PRE POKRÝVAČOV

Tohoročné Vianoce budú bohaté!      

Získajte za nákup strešných okien FAKRO vecné ceny!

Získať darček za zakúpené strešné okná FAKRO môže každá realizačná firma, ktorá v období od 5.10. do 5.12.2016 kúpi výrobok FAKRO zahrnutý do Akcie u ktoréhokoľvek predajcu firmy ANAVEK spol. s r.o. (dovozca strešných okien FAKRO).

Tejto špeciálnej akcie sa môžu zúčastniť  len realizačné firmy. Realizačnou firmou rozumieme fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti zaoberá montážou strešných okien FAKRO. 
Za firmu sa nepovažujú jednotliví zamestnanci vykonávajúci montáž výrobkov FAKRO, ale samotná firma reprezentovaná kontaktnou osobou. Realizačná firma môže získať maximálne 3 darčeky – za nákup celkom 24 a viac ks okien. 
 

Odporučte (namontujte) svojim zákazníkom

okno FAKRO a získajte darček pod stromček!

Zoznámte sa prosím s PRAVIDLAMI.  
 
 

Ako získať darčeky:

 
Vyplnený prihlasovací formulár a kópiu dokladu o kúpe strešných okien FAKRO (faktúra medzi realizačnou firmou a predajcom výrobkov FAKRO s uvedením typu a množstva, ktorá bola vystavená najneskôr dňa 05.12.2016) je nutné poslať najneskôr do 10.12.2016. Podmienkou je uvedenie správnej adresy, na ktorú bude darček poslaný.
Špeciálna ponuka sa nevzťahuje na strešné okná FTS U2 a na ostatné výrobky FAKRO.
Spoločnosť FAKRO si vyhradzuje právo na zmenu uvedených vecných cien za vecné ceny v rovnakej kvalite a cene.
 
Prihlasovací formulár je možné vyplniť na www.fakro.sk v časti „Darček pod stromček“, alebo vyplnený formulár poslať spolu s kópiou dokladu o kúpe strešných okien FAKRO na adresu:
 
Anavek spol. s.r.o.
Štefánikova ul. 3348
085 01 Bardejov
alebo na emailovú adresu:
objednavky@anavek.sk 
Príloha Veľkosť
Pravidlá a prihlasovací formulár akcie 2.39 MB
Podmienky akcie pokrývači.doc 51 KB