Ďakujeme za spoluprácu. Pracovná doba počas sviatkov

PF 2012
Ďakujeme všetkým zákazníkom a partnerom za prejavenú dôveru v uplynulom roku. Spoločne sme silnejší.

Od 26.12.2011 do 2.1.2012 vrátane - sviatkujeme.